Våra tjänster

Invoice Automation Services.

eSyn tillhandahåller ett modernt ekosystem bestående av produkter och tjänster som förenklar fakturaprocessen inom B2B.

eSyn Onboarding.TM

eAktivering av leverantörsfakturor.

Effektivisera leverantörskontran genom att automatisera fakturaflödet och ta bort det resurskrävande manuella arbetet som Post-och PDF fakturor innebär.

eSyn tar ett helhetsansvar i att onboarda era leverantörer. Genom vår unika metodik och teknologi vägleder vi leverantören i övergången till en digital process, oberoende av aktuell digital kapacitet eller affärssystem. Vi har en lösning för alla.

eSyn Onboarding.TM

eAktivering av leverantörsfakturor.

Effektivisera leverantörskontran genom att ta bort det resurskrävande manuella arbetet som post- och PDF-fakturor innebär.

eSyn tar ett helhetsansvar i att vägleda era leverantörer i övergången till en digital process, oberoende av aktuell digital kapacitet eller affärssystem. Vi har en lösning för alla!

Unik metodik

Vi accelererar övergången till ett helt automatiserat digitalt flöde där alla fakturor levereras i formatet PEPPOL BIS 3.0.

Vår lösning är mycket enkel att implementera och säkerställer att leverantörens faktura möter kundens specifikation. En smidig, effektiv och korrekt process som ökar lönsamheten och bidrar till ett stärkt kassaflöde.

Tilläggstjänster.

eSyn Send

För dig som vill börja skicka e-faktura.

1. Registrera dig

2. Logga in i eSynCloud

3. Vi sköter resten

eSyn Archive

Säkerställer lagringen av digitala fakturor med enkel och smidig sökfunktion.

1. Active 3-månader

2. Basic operational 24- månader

3. Premium Legal period 84- månader
1Läs mer om eSyn Archive
Digitaliseringen börjar nu ta en självklar plats, både i vårt vardagliga liv och i arbetslivet. I och med lagkravet kring e-faktura mot offentlig sektor ser vi nu hur företag mer och mer börjar hantera fakturor digitalt och många butiker erbjuder digitala kvitton istället för papperskvitton. I vilken form och hur länge ska bokföringshandlingarna sparas?

En arkiveringsskyldighet inträder så snart ett företag tagit emot eller upprättat räkenskapsinformation. Räkenskapsinformation ska sparas i det format den först kom in till företaget. En pappersfaktura lagras i pappersform och en digital faktura lagras digitalt. Om handlingarna förs över till annat medium får originalen förstöras efter tre år. Vissa organisationer efterfrågar en modernare bokföringslag för att Sverige ska hänga med i utvecklingen. Man menar bland annat att pappersfakturor som skannats in eller fotats bör kunna makuleras direkt, samt att bokföringshandlingar bör kunna lagras utomlands för att underlätta i ett allt mer globaliserat företagsklimat.

Hur länge ska räkenskapsinformation sparas?

- Företagets räkenskapsinformation ska sparas fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Alltså om ett företag har bokslut 2019-08-31, ska bokföringen sparas fram till 2026-12-31