Vårt uppdrag

 

Vårt uppdrag är enkelt.

Vi accelererar övergången från pappersfakturor och scanning-lösningar till ett helt automatiserat digitalt flöde.

eSynergetics tillhandahåller ett modernt ekosystem bestående av produkter och tjänster som förenklar fakturaprocessen inom om B2B. Vår lösning är mycket enkel att implementera och säkerställer att leverantörens (avsändarens) faktura möter kundens (mottagarens) specifikation. En smidig, effektiv och korrekt process ökar lönsamheten och bidrar till ett stärkt kassaflöde.

 
 

Vi är beprövade. - Vi levererar resultat

Våra tjänster och lösningar effektiviserar och tar helt bort det traditionella administrativa arbetet inom fakturahantering.

Leverantörer skickar enkelt e-formaterade fakturor som automatiskt processas i eSynergetics eBridge. Inget behov av dyra lösningar från tredje part.

 
 
 
 

Låt kraften från A.I frigöra potential, tid och pengar vilket gör att ni kan fokusera på kärnverksamheten.

 

Ta steget in i framtiden


Ta emot dina leverantörsfakturor digitalt
med A.I. Onboarding.

Kontakta oss