PEPPOL

Vad är PEPPOL?

Peppol (Pan-european public procurement online) är ett regelverk för den internationella elektroniska handeln. Det framtogs av PEPPOL Online på uppdrag av Europeiska Unionen med syftet att underlätta upphandling och samarbete mellan Europas länder.

För att få tillgång till PEPPOL-nätverket behövs en anslutning till en certifierad accesspunkt. Idag finns det ca 300 accesspunkter spridda över 30-talet länder i Europa, Nordamerika och Asien. eSyn är en av dem.

Vad är PEPPOL?

PEPPOL är ett regelverk för den internationella elektroniska handeln. Det framtogs av PEPPOL Online på uppdrag av EU med syftet att underlätta upphandling och samarbete mellan Europas länder.

För att få tillgång till nätverket krävs anslutning till en certifierad accesspunkt och eSyn håller en av dem.

Nätverket är globalt vilket innebär att du genom anslutning kan ta emot och skicka fakturor till köpare och säljare från hela världen. PEPPOL är störst i Europa men tillväxten är stark och i april 2019 blev det lagkrav på att alla myndigheter i Europa måste kunna ta emot e-faktura via PEPPOL.

Genom anslutning kan du ta emot och skicka fakturor till köpare och säljare från hela världen. Tillväxten av PEPPOL är stark och i april 2019 blev det lagkrav på att alla myndigheter i Europa måste kunna ta emot e-faktura via PEPPOL-nätverket.

Varför ska man välja PEPPOL?


eSyn - Smooth, efficient, drives business

Digitalisering har aldrig varit enklare!

Delar du också vår vision om en framtid där tidskrävande tråkiga och kostsamma moment tillhör historien? Anslut dig till eSyn och automatisera ditt fakturaflöde idag!


SIGN UP & LOG IN
Svenska