Vad är PEPPOL?

Peppol är ett öppet nätverk med standardiserade format för olika typer av elektroniska dokument. Det framtogs av EU i syftet att förenkla e-fakturering och upphandling mellan företag i hela världen. Kort sagt kan man kalla det för den nya generationens e-faktura.

För att få tillgång till PEPPOL-nätverket behövs en anslutning till en certifierad accesspunkt och eSyn är en av dem.

Nätverket är globalt vilket innebär att du genom anslutning kan ta emot och skicka fakturor till köpare och säljare från hela världen. PEPPOL är störst i Europa men tillväxten är stark och i april 2019 blev det lagkrav på att alla myndigheter i Europa måste kunna ta emot e-faktura via PEPPOL.

Vad är PEPPOL?

Peppol är ett öppet nätverk med standardiserade format för olika typer av elektroniska dokument. Det framtogs av EU i syftet att förenkla e-fakturering och upphandling mellan företag i hela världen. Kort sagt kan man kalla det för den nya generationens e-faktura.

För att få tillgång till PEPPOL-nätverket behövs en anslutning till en certifierad accesspunkt och eSyn är en av dem.

Nätverket är globalt vilket innebär att du genom anslutning kan ta emot och skicka fakturor till köpare och säljare från hela världen. PEPPOL är störst i Europa men tillväxten är stark och i april 2019 blev det lagkrav på att alla myndigheter i Europa måste kunna ta emot e-faktura via PEPPOL.

Genom anslutning kan du ta emot och skicka fakturor till köpare och säljare från hela världen. Tillväxten av PEPPOL är stark och i april 2019 blev det lagkrav på att alla myndigheter i Europa måste kunna ta emot e-faktura via PEPPOL-nätverket.

 

Varför ska du skicka och ta emot E-fakturor genom PEPPOL-nätverket?Fördelar med Peppol

Det finns en rad fördelar för er som företag, myndighet eller organisation att vara registrerad hos Peppol. Först och främst är det ett säkert leveranssystem, då data utbyts på ett säkert sätt inom e-leveransnätverket via Peppols olika åtkomstpunkter. En annan fördel med Peppol är att det inte kräver att du använder en mängd olika e-fakturaformat.

Med andra ord slipper ni integrera flera separata uppsättningar system och processer för fakturering. Det är också lätt att nå alla registrerade partners via systemet.

Peppol är också så mycket mer än ett e-faktureringsnätverk, då det kan integrera alla elektroniska inköpsprocesser som behövs. Utöver en högre fakturingseffektivitet, så innebär också användningen av Peppol kostnadseffektivitet, då inga extra kostnader tillkommer i form av olika systemintegrationer för olika samarbetspartners, eller kunder.

Vilka drar redan nytta av Peppol?

Företag som arbetar med elektronisk upphandling eller som står i startgroparna till att använda elektronisk upphandling kan dra nytta av de många fördelarna med Peppol.

Då Peppol är ett nätverk som redan spänner över många EU-länder och växer i antal i världen, så kommer ni efter att ha registrerat er hos Peppol att kunna få ett potentiellt utbyte med alla andra medlemmar som deltar i Peppolnätverket.

Och Peppol gör upphandlingsförfarandet möjligt och enklare för företag över hela Europa att kommunicera elektroniskt med offentliga köpare i olika steg i upphandlingsprocessen.

Genom att fler och fler länder implementerar e-fakturering som standard har Peppol alltmer kommit att bli det utsedda ramverket för det arbetet.

1Läs mer

Det är gratis att skapa en användarprofil och det är enkelt att använda Peppols faktureringsmall online. Alternativt kan ni också eller skapa er Peppolfakturering direkt ifrån ert eget ERP-system.

Det öppna Peppol-nätverket växer i antal deltagare och i global räckvidd. För närvarande använder 31 europeiska länder, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika och USA Peppol. Ju fler som anmäler sig till Peppol, desto större blir en leverantörs eller kunds potentiella räckvidd nationellt, såväl som internationellt.

I dagsläget ansluter sig också fler och fler myndigheter sig till Peppol, på grund av det säkra anslutnings- och åtkomstsystem som Peppol utgör. Genom att automatisera ert fakturaflöde slipper ni både tidskrävande och kostsamma moment. Kontakta oss på eSyn så hjälper vi er med hur!

1Läs mer

Då infrastrukturen garanterar säkerhet och en enkel identifiering av företag som skickar och tar emot e-fakturor, drar privata företag stor nytta av e-fakturering via Peppol. Men hur ser det ut just nu i Sverige? För närvarande används följande komponenter för Peppol i Sverige:

  • Transportinfrastruktur (Access Points och SMP-leverantörer)
  • e-fakturering
  • e-beställning
  • e-katalog

På längre sikt är det svenska engagemanget i Peppol tänkt att underlätta ytterligare för den gränsöverskridande elektroniska handeln för den offentliga och privata sektorn. Den offentliga sektorns användning av e-fakturering och e-upphandel kommer successivt att öka genom tillämpningen av öppna standarder. Den tekniska infrastruktur som behövs för att övervinna de hinder som idag förhindrar anslutning till systemet ska tillhandahållas.

Hur fungerar Peppol rent tekniskt?

Peppol använder sig av det utvecklade eDelivery Network för att ansluta olika eProcurementsystem till varandra. Genom en uppsättning gemensamma affärsprocesser och tekniska standarder utmynnar detta i ett både säkert och interoperabelt nätverk som ansluter samtliga åtkomstpunkter med samma elektroniska meddelandeprotokoll och format.

Peppol använder sig av digitala signaturtekniker för att säkra meddelandeinnehållet. På detta sätt säkras och underlättas åtkomsten till andra registrerade partners.

Eftersom säkerhetsaspekten i Peppolnätverket är mycket hög har det utmynnat i att myndigheter i Sverige och även i andra länder alltmer kommit att be om e-fakturor från sina leverantörer och handelspartners. I Sverige råder det en skyldighet sedan den 1 april 2019 att skicka e-fakturor till myndigheter genom det lagkrav som då trädde i kraft gällande alla inköp inom den offentliga sektorn.


Programvy eSynCloud som högeffektivt automatiserar fakturaflödet med PEPPOL.

Kan alla skicka fakturor genom peppol-nätverket?

Det är enkelt att komma igång med peppol fakturering. Det som krävs är en anslutning till en certifierad accesspunkt där man tilldelas ett PEPPOL-id.

PEPPOL-id är den elektroniska adressen som identifierar er som bolag inom infrastrukturen. De svenska bolagen identifieras med prefixet 0007 följt av organisationsnumret, exempelvis är eSyns PEPPOL-id 0007: 5591511554.

För de bolag som ännu inte kan skicka PEPPOL-fakturor

För de bolag som ännu inte har möjlighet att skicka PEPPOL fakturor har eSyn tagit fram en smidig tjänst som innebär att företag enkelt, smidigt och kostnadsfritt kan ställa om till PEPPOL fakturering utan några investeringar eller extraarbete för deras IT och/eller kundreskontra.


Så tar du emot PEPPOL-fakturor

För att ta emot PEPPOL-fakturor behöver du vara registrerad som mottagare i PEPPOL-nätverket. Kontakta eSyn så hjälper vi er!

eSyn - Smooth, efficient, drives business

Digitalisering har aldrig varit enklare!

Delar du också vår vision om en framtid där tidskrävande tråkiga och kostsamma moment tillhör historien? Anslut dig till eSyn och automatisera ditt fakturaflöde idag!


SIGN UP & LOG IN
Svenska