Skip to main content

E-faktura vs. PDF-faktura

Vad är det egentligen som skiljer en e-faktura från en PDF-faktura?
Båda är väl digitala? Eller?

Färre fel

Hela 70% av analoga fakturor (papper- / PDF-fakturor) uppvisar regelbundna fel. Det undviker du med efaktura.

Fakturahantering är dyrt

I snitt kostar en faktura 170kr (PDF- eller pappersformat) att hantera vilket ofta blir en stor och idag onödig kostnadspost.

Elektroniskt format

E-fakturor kräver inga manuella steg, utan processen är helt automatiserad och elektronisk.

Fortfarande analog

En PDF-faktura hanteras i princip på samma sätt som en pappersfaktura.

Minskar din administration

Det digitala formatet hos e-fakturor tillsammans med den höga validiteten skapar avsevärt reducerat administrativt arbete och lägre kostnader.

Kräver mycket administration

En PDF- och pappersfaktura är mycket lika. Det gör att risken för fel och höga tillhörande hanteringskostnader uppstår.

Full kontroll och inblick

E-fakturan är validerad och håller hög dataintegritet så att du kan känna dig trygg.

Okontrollerad

PDF-fakturor är okontrollerade då ingen elektronisk kontroll sker.

vad-är-peppol-biz-3

Möjliggör PEPPOL

Du får möjlighet att nyttja det globala PEPPOL-formatet för e-faktura som är rekommenderad standard.

Kräver konvertering för PEPPOL

En PDF-faktura måste konverteras till digitala e-faktura format för att att kunna användas i PEPPOL-formatet.

Klarar lagkravet

Du säkerställer att du möter den offentliga sektorns lagkrav. Omställningen till e-faktura blir också vanligare i privat sektor.

Klarar ej lagkravet

PDF-fakturor är inte i formatet e-faktura vilket gör att de inte godkänns inom ramen för lagkravet.

Digitalisering har aldrig varit enklare!

Delar du också vår vision om en framtid där tidskrävande, tråkiga och repetitiva arbetsuppgifter tillhör det förflutna? Anslut dig till eSyn och automatisera ditt fakturaflöde idag!