AP-Processens olika faser

Ej godkänd för lagkravet om e-faktura till offentlig sektor.

Alla företag som tillhör en offentlig sektor har som krav att endast motta e-fakturor. Då en skannad/tolkad faktura inte är en e-faktura så är den inte godkänd.

Ej godkänd för lagkravet om e-faktura till offentlig sektor.

Alla företag som tillhör en offentlig sektor har som krav att endast motta e-fakturor. Då en skannad/tolkad faktura inte är en e-faktura så är den inte godkänd.

Ej godkänd för lagkravet om e-faktura till offentlig sektor.

Alla företag som tillhör en offentlig sektor har som krav att endast motta e-fakturor. Då en skannad/tolkad faktura inte är en e-faktura så är den inte godkänd.

Ej godkänd för lagkravet om e-faktura till offentlig sektor.

Alla företag som tillhör en offentlig sektor har som krav att endast motta e-fakturor. Då en skannad/tolkad faktura inte är en e-faktura så är den inte godkänd.