Om osseSynergetics - Vi ansluter

Vi är ett innovativt fintech-företag som levererar B2B-lösningar till företag som vill digitalisera, förbättra och effektivisera sin faktureringsprocess. Vi har utvecklat ett digitalt ekosystem som effektivt kopplar samman kund och leverantör digitalt - Smidigt, säkert och kostnadseffektivt.


Accelererar den digitala penetrationen i digitala flöden

Vår roll är att automatisera och effektivisera befintliga fakturaflöden. Det gör vi genom att erbjuda en helt ny automatiserad process som helt digitaliserar fakturahanteringen. Med ett digitalt system för hantering av leverantörsfakturor kommer fakturorna direkt in i era system.

Ni slipper alltså kostnader för manuell inmatning och verifiering och har direkt åtkomst till alla fakturor i digitalt format.
Vi erbjuder ett modernt system väl förberett för framtidens krav – eBridge

Den nya digitala processen är enkel, kostnadseffektiv och säkerställer att rätt information/data når mottagarens affärssystem.

Utmaningen i digital-onboarding är att snabbt och enkelt nå rätt mottagare hos leverantören samt att skapa rätt förutsättningar för leverantören att enkelt kunna skicka e-fakturor enligt mottagarens önskemål. eSynergetics tar ett helhetsansvar i denna transformation, från en traditionell process med manuell hantering till en modern digital faktureringsprocess.

De aktiveringsprojekt vi har genomfört påvisar en konverteringsgrad/resultat från traditionell fakturahantering till ett helautomatiserat digitaltflöde inom 6-månader på +85%. Vår AI teknologi utvecklas löpande och vi ser en kontinuerlig resultatförbättring med målnivåer som närmar sig det övergripande målet 100% digitala flöden.


86%

Digital Penetration

Den aktuella penetrationen ligger på +86% digitala flöden inom 6 månader. Vårt mål är 100%.