Skip to main content

Det är många som förväxlar E-faktura med en ”digital” och inskannad PDF.

Läs om skillnaderna mellan dessa, fördelarna med PEPPOL och hur en AP-process går till samt hur den med vår hjälp skulle kunna automatiseras till maximal nivå.

E-faktura eller PDF-faktura?

Vad är PEPPOL?

Mer om AP-Process