E-faktura vs. PDF-faktura

Vad är det egentligen som skiljer en e-faktura från en PDF-faktura?

Båda är väl digitala? Eller?

Färre fel

Hela 70% av analoga fakturor (papper- / PDF-fakturor) uppvisar regelbundna fel. Det undviker du med e-faktura.

Fakturahantering är dyrt

I snitt kostar en faktura 170kr (PDF- eller pappersformat) att hantera vilket ofta blir en stor och idag onödig kostnadspost.

Elektroniskt format

E-fakturor kräver inga manuella steg, utan processen är helt automatiserad och elektronisk.

Fortfarande analog

En PDF-faktura hanteras i princip på samma sätt som en pappersfaktura.

Minskar din administration

Det digitala formatet hos e-fakturor tillsammans med den höga validiteten skapar avsevärt reducerat administrativt arbete och lägre kostnader.

Kräver mycket administration

En PDF- och pappersfaktura är mycket lika. Det gör att risken för fel och höga tillhörande hanteringskostnader uppstår.

Full kontroll och inblick

E-fakturan är validerad och håller hög dataintegritet så att du kan känna dig trygg.

Okontrollerad

PDF-fakturor är okontrollerade då ingen elektronisk kontroll sker.

Möjliggör PEPPOL

Du får möjlighet att nyttja det globala PEPPOL-formatet för e-faktura som är rekommenderad standard.

Kräver konvertering för PEPPOL

En PDF-faktura måste konverteras till digitala e-faktura format för att att kunna användas i PEPPOL-formatet.

Klarar lagkravet

Du säkerställer att du möter den offentliga sektorns lagkrav. Omställningen till e-faktura blir också vanligare i privat sektor.

Klarar ej lagkravet

PDF-fakturor är inte i formatet e-faktura vilket gör att de inte godkänns inom ramen för lagkravet.