E-faktura vs. PDF-faktura

Vad är det egentligen som skiljer en e-faktura från en PDF-faktura? Båda är väl digitala? Eller?e-faktura

PDF-faktura

E-faktura vs. PDF-faktura

Vad är det egentligen som skiljer en e-faktura från en PDF-faktura? Båda är väl digitala? Eller?e-faktura

PDF-faktura


Färre fel

Hela 70% av analoga fakturor (papper- / PDF-fakturor) uppvisar regelbundna fel. Det undviker du med e-faktura.

Fakturahantering är dyrt

I snitt kostar en faktura 170kr att hantera och företag lägger i snitt 22 dagar om året på fakturahantering.

Elektroniskt format

E-fakturan är i grunden elektronisk och uppbyggd av strukturerad data.

Fortfarande analog

PDF-fakturan behandlas principiellt på samma sätt som en pappersfaktura.

Full kontroll och inblick

E-fakturan är validerad och kontrollerad så att du kan känna dig trygg.

Okontrollerad

Finns ingen elektronisk/automatiserad kontroll av PDF-fakturor.

Minskar din administration

Det digitala formatet hos e-fakturor tillsammans med den höga validiteten skapar avsevärt reducerat administrativt arbete och lägre kostnader.

Kräver mycket administration

En PDF-faktura hanteras precis som en pappersfaktura. Därmed ökar risken för fel och höga kostnader uppstår.

Godkänd för lagkravet om e-faktura till offentlig sektor

Du säkerställer att du möter den offentliga sektorns lagkrav. Kravet på e-faktura blir också vanligare bland privata verksamheter.

Ej godkänd för lagkravet om e-faktura till offentlig sektor

PDF-fakturor är inte i formatet e-faktura vilket gör att de inte godkänns inom ramen för lagkravet.